MENU

Historia Szkoły Podstawowej w Powidzku Obwód szkolny

O szkole

Historia Szkoły Podstawowej w Powidzku

 

            Powidzko to wieś położona w województwie dolnośląskim. Jest oddalona o 5 km od Żmigrodu i komunikacyjnego szlaku z Wrocławia do Poznania. Przebiega przez nią droga powiatowa łącząca Żmigród i Trzebnicę. W wyniku nowego podziału administracyjnego z 01.01.1991 r. weszła w skład powiatu trzebnickiego.

            Dnia 16 lutego 1945 r. przybyła transportem z Wileńszczyzny nauczycielka Ludwika Kołodziej. Na prośbę miejscowej ludności, nauczycielka zgłosiła chęć zorganizowania Szkoły Powszechnej w Powidzku w Inspektoracie w Miliczu. Po otrzymaniu zezwolenia, przystąpiła do zapisu dzieci w wieku szkolnym w dniu 20.02.1946 r.

            Przy pomocy rodziców i dzieci oczyszczono budynek szkolny, w którym przebywało wojsko radzieckie. Był on murowany, składał się z dwóch dużych sal lekcyjnych oraz dwóch pomieszczeń na poddaszu. Szkolny komitet zajął się naprawą ławek, zakupił godło państwowe. Otwarcie szkoły i pierwszy dzień nauki szkolnej nastąpił w dniu 22 lutego 1946 r. z 54 uczniami.

            Warunki pracy były bardzo ciężkie, pierwsze podręczniki były broszurowe. W dniu 18.05.1946 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie szkoły przez ks. Antoniego Niezabitowskiego. W szkole pracowało dwóch nauczycieli i był realizowany program pięcioklasowej szkoły. W 1946 r. rozpoczęło działalność koło PCK. W dniu 22.02.1948 r. została otwarta w szkole biblioteka – licząca 103 książki.

            W miarę jak przybywało uczniów zaczęto myśleć o rozbudowie szkoły. W dniu 08.03.1951 r. otwarto nową szkołę. Dzięki nadbudowie przybyły dwie izby lekcyjne o powierzchni 50 m2 każda.

W pierwszych dniach września 1955 r. zorganizowano w szkole Szkolny Zespół Chóralny klas V – VII, liczący 32 członków. Na festiwalu w Miliczu w marcu 1956 r. chór zajął I miejsce.

W 1956 r. rozpoczęło działalność Szkolne Koło Oszczędności. Corocznie w szkole obchodzono rocznice: Święto Pracy, Rewolucji Październikowej, śmierci Lenina, urodziny J. Stalina, rozwijano Przyjaźń Polsko – Radziecką.

W 1959 r. przyznano szkole za wytrwałą pracę i osiągnięcia pozytywnych wyników w pracy – telewizor. Mieszkańcy wsi również korzystali z oglądania programu telewizyjnego.

            W 1960 r. zagospodarowane zostało boisko szkolne, wykonano ogrodzenie i posadzono morwy obok ogrodzenia. W szkole funkcjonuje kółko biologiczne, sportowe, plastyczne i artystyczne oraz polonistyczne.

            W roku szkolnym 1973/74 zakończyła pracę pedagogiczną Ludwika Kołodziej a jej miejsce zajęła Sabina Janowska. Była kontynuatorką dalszego rozwoju szkoły. Szkoła przybrała wygląd nowoczesnej; zainstalowano centralne ogrzewanie i bieżącą wodę, zniknęły z klas piece kaflowe. Wykonano ogrodzenie przed szkołą.

            Rok szkolny 1983/84 rozpoczął nowy dyrektor szkoły inż. Ryszard Kolewski. Był miłośnikiem turystyki; organizował dużo wycieczek turystycznych. Szkoła zarabiała uczestnicząc w pracach na rzecz Nadleśnictwa Żmigród i Zakładu Rolnego w Kaszycach Milickich. W tym okresie Nadleśnictwo było zakładem opiekuńczym szkoły.

            W roku szkolnym 1989/90 nowym dyrektorem szkoły został mgr Jerzy Siuda. Nad powiększeniem funduszy bardzo aktywnie pracuje Rada Rodziców. Organizuje zabawy dochodowe, funduje nagrody na koniec roku szkolnego oraz inne uroczystości szkolne. Dzięki niej w 1993 r. zakupiono kolorowy telewizor oraz odtwarzacz video. Działalność dochodową prowadzi także sklepik szkolny.

            Od 1994 r. Szkoła staje się coraz piękniejsza, co cieszy dyrektora, nauczycieli, rodziców i wszystkich mieszkańców wsi. W szkole przybywa pucharów sportowych, dyplomów z różnych dziedzin życia. Tradycją szkoły, staje się organizowanie Dnia Dziecka i Sportu z wyścigiem kolarskim. Wiele radości i zabawy dostarcza zabawa choinkowa oraz Dzień Babci i Dziadka.

W roku 1994 wyremontowano i oddano do użytku salę gimnastyczną. W roku szkolnym 1993/94 zaczęto wydawać gazetkę szkolną. Ze względu na dużą ilość dzieci i brak pomieszczeń uczniowie uczyli się na dwie zmiany.

W roku 2003 przystąpiono do rozbudowy szkoły. Do dwupiętrowego poniemieckiego budynku dobudowano drugie, całkiem nowe skrzydło szkoły, w którym znalazły się 3 izby lekcyjne, sala dla sześciolatków, biblioteka z czytelnią, pracownia komputerowa, świetlica, pomieszczenia sanitarne (toalety i natryski), szatnia, kuchnia, pokój nauczycielski, pomieszczenie dla pedagoga oraz sekretariat i gabinet dyrektora. W tej części znajduje się także nowo wybudowana kotłownia na biomasę oraz zaplecze socjalne dla pracowników obsługi.

W starej części budynku dokonano kapitalnego remontu. Szkołę budowano i modernizowano zgodnie z wymogami budowlanymi, skutkiem czego posiada ona własną oczyszczalnię ścieków, podjazdy dla niepełnosprawnych (z dwóch stron) oraz windę osobową. Wyposażono ją w nowy sprzęt szkolny. 1 września 2004 r. otwarto wrota nowej szkoły, szkoły XXI wieku.

            W 2008 r. powstał nowy plac zabaw dla dzieci, a obecnie powstaje boisko sportowe – wielofunkcyjne.

            Nasza Szkoła otrzymała certyfikat „Bezpieczna Szkoła” oraz należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz zajęliśmy II miejsce w wojewódzkim konkursie na „Najpiękniejsze otoczenie szkoły”.

Iwona Krupa