MENU

Publikacje

Źródła wiedzy stanowiące o symptomach nadużywania telefonu komórkowego

 

ZACHOWANIA

PSYCHIKA

NEGATYWNE SKUTKI

Nierozstawanie się z ze swoim telefonem,

 

Ciągle sprawdzanie urządzenia i uruchamianie telefonu (np. częste sięganie po telefon, częste używanie go, sprawdzanie, trzymanie w dłoni bądź blisko siebie, przed sobą,

 

Przerywanie spotkań/rozmów w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/wiadomości,

 

Częste robienie zdjęcia typu selfie i dzielenie się nim z innymi użytkownikami sieci,

 

Korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego robić (prowadzenie samochodu, przechodzenie przez jezdnię),

 

Ukrywanie przed innymi (na przykład przed rodzicami) czynności związanych z używaniem smartfona,

 

Realizacja czynności ze smartfonem w ręku.

 

 

 

 

Odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucia przymusu korzystania z telefonu,

 

Ciągła gotowość na odpisanie na e-maila, SMS,

 

Odczuwanie niepokoju, rozdrażniania, gorszego samopoczucia przy próbach przerwania, ograniczenia korzystania z Internetu, komputera,

 

Wyraźna niezgoda i niezadowolenie z powodu ograniczenia możliwości korzystania z telefonu,

 

Odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia w sytuacjach zabronienia korzystania z telefonu komórkowego,

 

Podkreślanie ważności wpływu bycia online na dziejące się wydarzenia,

 

Wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z byciem online,

 

Przeżywanie strachu (lęku) z powodu niebycia w głównym nurcie informacji,

 

Przeżywanie negatywnych emocji związanych z niemożnością połączenia się z Internetem (np. szukanie zasięgu za wszelką cenę.

Zaniedbywanie innych aktywności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz korzystania z telefonu,

 

Wycofanie się z dotychczasowych relacji z innymi i zamykanie się w świecie wirtualnym,

 

Korzystanie z Internetu/ urządzeń pomimo szkodliwych następstw (niewyspanie, nieodpowiednie i nieregularne żywienie, zaniedbany wygląd, niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych),

 

Nadmierne rozproszenie i dekoncentracja np. na zajęciach szkolnych i poza nimi,

 

Problem z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym,

 

Częste nudzenie się i nicnierobienie, brak wyraźnej pasji w życiu, niski poziom angażowania się w sprawy szkolne,

 

Niska aktywność ruchowa, brak spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,

 

Przejawianie tendencji do autoizolacji, pozostawanie na uboczu grupy,

 

Ogólne przemęczenie organizmu, przeciążenie informacyjne. 

Fragment artykułu „Fonoholizm – nadużywanie smartfonów’, - Życie Szkoły Nr 10/2018

Pozdrawiam

 Elżbieta Rychlicka

 pedagog szkoły