Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Godziny pracy szkoły Imprezy i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019 Planowane wycieczki dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2018 r.

4.

Zabawa choinkowa dla dzieci

26 stycznia 2019 r.

5.

Zabawa karnawałowa dla dorosłych

2 luty 2019 r.

6.

Ferie zimowe

28 stycznia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019 r.

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych*:

  1. w szkołach podstawowych
  2. w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

2 listopada 2018 r. (po Święcie Zmarłych)

2 maja 2018 r. (po 1 Maja)

10.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

11.

Ferie letnie

  1. czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

*Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego - ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole