MENU

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018 r.

3

Święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

12 listopada 2018 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2018 r.

5

Zabawa choinkowa dla dzieci

26 stycznia 2019 r.

6

Zabawa karnawałowa dla dorosłych

2 luty 2019 r.

7

Ferie zimowe

28 stycznia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.

8

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

10

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych*:

  1. w szkołach podstawowych
  2. w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

2 listopada 2018 r.

(po Święcie Zmarłych)

2 maja 2018 r. (po 1 Maja)

11

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

12

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

*Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego - ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole