Z życia szkoły

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

 

 

Wykształcenie to dobro, którego

nic nie jest w stanie nas pozbawić.

Menander, starożytny poeta grecki

 

 

 

Dnia 3 września, w poniedziałek, nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył ksiądz proboszcz  Dominik Woźniak. Po mszy społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Część oficjalna rozpoczęła się częścią artystyczną, którą przygotowała pani Grażyna Bybel z uczniami klasy IV oraz uczennicami z klasy VII. Krótki program artystyczny wspominał minione wakacje i tragiczne wydarzenia z 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej.

Dyrektor szkoły powitał przybyłych gości, wszystkich uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. Wśród zaproszonych gości byli: z-ca burmistrza Zdzisław Średniawski, ksiądz proboszcz Dominik Woźniak, radni Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie pani Anna Tatarek oraz pan Andrzej Radek, przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Podlewska,  przedstawiciel Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie pan Franciszek Pacan.

Dyrektor Jerzy Siuda zapoznał obecnych z organizacją szkoły w nowym roku szkolnym, a także ze zmianami w oświacie. Przedstawił nauczycieli oraz wychowawców poszczególnych klas i grup przedszkolnych.

Na zakończenie swojego wystąpienia życzył, zarówno uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom, wytrwałości, cierpliwości, oszczędnego gospodarowania energią zdobytą podczas wypoczynku.

Burmistrz Zdzisław Średniawski podkreślił, że jest to szczególny dzień dla uczniów klasy I. Życzył najmłodszym, aby czuli się w szkole jak w domu. Nauczycielom - satysfakcji z tego, że dane jest im kształcić tego, co ważne i istotne. Poinformował, że występuje po raz ostatni, ponieważ za rok będzie na emeryturze. Na zakończenie swojego wystąpienia podarował szkole 10 egzemplarzy książek ks. Jana Twardowskiego Myśli na każdy dzień. Życzył uczniom, aby czerpali wiedzę z myśli księdza Jana.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili sprawy organizacyjne.