MENU

Patron szkoły

Wybór patrona naszej szkoły

„W POSZUKIWANIU  AUTORYTETU – KTO  MOŻE  ZOSTAĆ  PATRONEM  NASZEJ  SZKOŁY – OSOBA, INSTYTUCJA, WYDARZENIE…?”

 

           Minął  miesiąc, od  kiedy  rozpoczęliśmy  rozmowy  związane  z  nadaniem  imienia  naszej  szkole.
W  tym  czasie  przedstawiciele  klas – członkowie  Samorządu Uczniowskiego  odbyli  spotkanie, podczas  którego  typowali  swoje  kandydatury. Uczniowie  zgadzali  się  z  tym, iż  musi  to  być  prawdziwy  autorytet; osoba  szczególna, ale  jednocześnie  bliska  dzieciom  i  reprezentująca  wartości  zawarte  w  misji  naszej  szkoły.
Następnie  wychowawcy  przeprowadzali  pogadanki  ze  swoimi  wychowankami  i  wspólnie  tworzyli  listę  najtrafniejszych  propozycji.
W  międzyczasie  odbyło  się  również  spotkanie  z  Radą  Rodziców, podczas  którego  okazało  się, że  dorośli  są  dużo  mniej  spontaniczni  niż  ich  dzieci  i  potrzebują  więcej  czasu  do  namysłu.
        Choć  nauczyciele  i  większość  uczniów  skłaniała  się  do  wyboru już  konkretnej  postaci, w  poszanowaniu  zasad  demokracji  prosimy  jeszcze  raz  o  chwilę  namysłu  i  zaznaczenie  właściwego  kandydata  na  liście, którą  podajemy. Widnieją  na  niej  nazwiska  osób  typowanych  przez  uczniów  w  poszczególnych  klasach.
        Liczymy  na  poważne  potraktowanie  tego  zadania.
        Patrona  szkoły  można  mieć  tylko  jednego. Na  zawsze!

                                                                                                    Koordynator  projektu:

                                                                                                    V. Niemiec - Karlik
                                                                                                    Samorząd  Uczniowski
                                                                                                    Rada  Pedagogiczna

 

 

 

 

ANKIETA

„W  poszukiwaniu  autorytetu”


      Szanowni  Państwo/ Uczniowie, proszę  o  zaznaczenie, kto  powinien  zostać  patronem  Szkoły  Podstawowej  w  Powidzku:
a. Jan  Twardowski
b. Jan  Brzechwa
c. Maria  Konopnicka
d. Inna  osoba (instytucja, wydarzenie)…………………....................…….............................
                                                                                  /wpisz  swoją  propozycję/


                                                                            
                                                                                             Dziękujemy  za  wypełnienie ankiety